Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Hồng Ngọc là tiền thân của trường Nhà trẻ Liên cơ được thành lập từ năm 1973, từ năm 1991 nhà trường được đổi tên thành trường mầm non Huyện Lục Yên, từ tháng 01/9/2005 được đổi tên thành trường mầm non Hồng Ngọc.

Năm 2016, thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lục Yên giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên. Từ ngày 01/10/2016 trường mầm non Hồng Ngọc được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa trường mầm non Hồng Ngọc và trường mầm non Bích Ngọc.

Những ngày đầu thành lập nhà trường có 3 phòng học, thực hiện 3 nhóm trẻ với 60 cháu, các phòng học và phòng làm việc còn là nhà tạm, từ đó đến nay trường mầm non Hồng Ngọc lớn mạnh cả về số lượng học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất. Nhà trường có hai điểm trường với diện tích 5.605,3 m2, có đủ các phòng học, phòng làm việc và các phòng chức năng hiện đại theo hướng kiên cố, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ trường mầm non.

Nhiều năm liên tục nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, hằng năm có 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt 15%, Năm 2018 nhà trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, hằng năm duy trì bền vững tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.